Podporuji iniciativu Otevřeme Česko

Sasánovští králové 224 - 484

Orientační seznam sasánovských panovníků, odkazy nevedou na samostatné články o těchto králích, ale na články o římských císařích, které se o konkrétních Sasánovcích zmiňují.

Král Vláda Vládl let
Ardašír 224 – 241 17
Šápúr (Sapor) I. 241 - 272 31
Hormizd (Hormisdas, Ormizda) Ardašír 272 - 273 1
Varahran (Vahrám, Bahrám, Varanes) I. 273 - 276 3
Varahran (Vahrám, Bahrám, Varanes) II. 276 - 293 17
Varahran (Vahrám, Bahrám, Varanes) III. 293 1
Nerseh (Narses) 293 - 302 3
Hormizd (Hormisdas, Ormizda) II. 302 - 309 7
Šápúr (Sapor) II. 309 - 379 70
Ardašír II. 379 - 383 4
Šápúr (Sapor) III. 383 - 388 5
Varahran (Vahrám, Bahrám, Varanes) IV. 388 - 399 11
Yazdagird (Jazdkart) I. 399 – 420 21
Varahran (Vahrám, Bahrám, Varanes) V. 420 - 438 18
Yazdagird (Jazdkart) II. 438 - 457 19
Hormizd (Hormisdas, Ormizda) III. 457 - 459 2
Péróz 459 – 484 25