Římské císařství
Já ne jak poutník krajem hrobů
proputoval jsem starý Řím,
ale jak muž, jenž onu dobu
poznal a prožil srdcem vším.
(Valerij Brjusov)
Imperium Romanum
Událost pro 16. červen: Galba se dozvěděl, že byl pretoriánskou gardou prohlášen císařem (68)

Messala (64 př. n. l. - 13 n. l.)

Marcus Valerius Messala Corvinus byl významný římský politik, vysoký úředník za Augusta, úspěšný vojevůdce a řečník. R. 42 př. n. l. bojoval u Filipp na straně republikánů, pak však přešel na stranu Augustovu. Tomu roku 2 př. n. l. navrhl udělit titul pater patriae (otec vlasti). Soustředil kolem sebe literární kroužek podobně jako Maecenas, jeho oblíbenci byli zejména básník Tibullus a Ovidius. Z Messalovy vlastní tvorby se zachovaly kromě zlomků řeči nepatrné zbytky historických memoárů.

Zdroje:
Academia Praha – Encyklopedie antiky
Ferdinand Stiebitz - Stručné dějiny římské literatury pro střední školy
nakladatelství Svoboda – Slovník antické kultury