Římské císařství
Já ne jak poutník krajem hrobů
proputoval jsem starý Řím,
ale jak muž, jenž onu dobu
poznal a prožil srdcem vším.
(Valerij Brjusov)
Imperium Romanum

Maecenas (mezi 74 a 64 - 8 př. n. l.)

Gaius Cilnius Maecenas byl bohatý a vzdělaný aristokrat etruského původu, pocházel z Arretia. Blízký přítel a nejbližší řádce Augusta, který mu, třebaže nezastával žádný úřad, svěřoval důležité diplomatické úkoly, také zastupoval Augusta v Římě po dobu jeho nepřítomnosti. Prokázal Augustovi řadu neocenitelných služeb zvláště v době, kdy se Augustus stal císařem, jakož i v první fázi jeho vlády. Proslul zvláště jako velký znalec a příznivec kultury a jeho jméno žije ve tvaru mecenáš jako obecný výraz pro podporovatele věd a umění. Měl porozumění pro těžkosti, v nichž se ve zmatené době na konci republiky a na počátku císařství ocitli někteří básníci. Shromáždil kolem sebe - sám literárně činný - skupinu básníků a poskytl jim hmotné zabezpečení, aby měli dostatek času na uměleckou tvorbu. Vstup do této skupiny ovšem umělce zavazoval k podpoře Augusta a jeho politiky. K Maecenatově družině patřili kromě méně známých básníků Vergilius, Horatius a Propertius. Podobné kroužky, jako byl Maecenatův, vznikaly i kolem Messaly a Polliona. Od roku 23 př. n. l. se však pro neshody s Augustem přestal účastnit politického života.

Zdroje:
Academia Praha – Encyklopedie antiky
Ferdinand Stiebitz - Stručné dějiny římské literatury pro střední školy
nakladatelství Svoboda – Slovník antické kultury