Římské císařství
Já ne jak poutník krajem hrobů
proputoval jsem starý Řím,
ale jak muž, jenž onu dobu
poznal a prožil srdcem vším.
(Valerij Brjusov)
Imperium Romanum

O aplikaci

Autoři

Jiří Chlubný (kompletní vývoj mapy v GIS aplikaci)
Petr Novák (design, filozofie vyhledávání, HTML, CSS, JavaScript)
Radek Tůma (MySQL, php, HTML, CSS)

Historie aplikace

Myšlenka interaktivní mapy římské říše vznikla někdy na jaře roku 2004, kdy Jirka začínal pracovat s mapami v GIS. Ani jeden jsme však neměli ponětí, jak takovou aplikaci udělat. Po nějaké době mě zkontaktoval kvůli jiné záležitosti fanda starého Říma Petr Novák, shodou okolností web designér. Seznámili jsme jej s našimi představami a po rozsáhlých konzultacích začal v červenci 2004 vývoj aplikace. Nakonec aplikace společnými silami vznikla a byla v září téhož roku dána na stránky někdejší Antiky (dnes Antický svět).  Později byla - z důvodu mé vzrůstající angažovanosti v tomto projektu - přesunuta na mé stránky. Jako období, které má mapa zobrazovat, jsme zvolili nikoli začátek nebo konec vlády nějakého císaře, ale jednu ze zlomových dob ve vývoji impéria - počátek markomanských válek.

Jirka měl na starosti samotnou tvorbu mapy: mravenčí práci s vykreslováním řek a hranic provincií a zemí, pozic kmenů, provincií, zemí a měst, porovnáváním souřadnic a pozic s papírovými mapami, ověřováním historických a moderních názvů. Petr se postaral o vynikající a unikátní interaktivní aplikační část, včetně způsobu ukládání dat. Já jsem prováděl tu nejméně náročnou část: doplňování dat z mapy od Jirky do Petrem připravené datové části.

Původní řešení fungovalo na bázi kombinace java scriptů, html a CSS. Datovou část zajišťovaly javascriptové soubory obsahující pole naplněná lokalitami. Jeden soubor zahrnoval hydronyma, druhý země a města, třetí se připravoval pro kmeny. Jelikož typů lokalit (např. dnešní země, dnešní města, dnešní řeky, synonyma měst, synonyma řek atd.) bylo více než souborů, mnoho údajů bylo ukládáno opakovaně. Postupem času jsem docházel k názoru, že řešit tyto renundance lze jen převodem datové části aplikace do regulérní databáze, kde lze také využít vazeb mezi typy lokalit a dalších možností. Po tom, co Jirka dokončil mapovou část a Petr se již projektu nemohl z časových důvodů účastnit, pokusil jsem se o změnu aplikační a datové části svými skromnými silami. Tam, kde se nejedná o php a MySQL, aplikace navazuje na Petrovu práci a přál bych si dokázat maximálně vytěžit zvolené prostředí tak, jako on vytěžil své. Ani nyní není datový model zcela optimální, ale nechci striktně normalizovat - datovou část nyní zajišťuje 31 tabulek a další normalizace, která má smysl zejména u obrovských objemů dat, by zde dramatické zefektivnění nepřinesla a byla by vykoupena složitější správou.

V srpnu 2005 začala práce na nové verzi, koncem května 2006 byla publikována - doplněna mnoha dalšími lokalitami a vylepšenou funkčností. Přibylo vyhledávání kmenů a vícenásobných synonym k jedné lokalitě, bylo zjednodušeno vyhledávání, mapa je důsledněji provázána s články o lokalitách na Antice. Teoreticky je připravena i varianta vyhledávání ve více mapách z dalších období římské říše.

V červenci 2006 byla zahájena práce na další verzi, umožňující vyhledávat i v podrobné mapě, zahrnující Itálii a provincie Sicilia a Corsica et Sardinia, která byla uvolněna v prosinci téhož roku. Dále bylo přepracováno vypisování detailů k nalezeným lokalitám. V březnu 2007 byla zahájena práce na podrobné mapě řeckých provincií (Macedonia, Epirus, Achaea a Creta) v dubnu téhož roku byla nová verze publikována.

Mapa nyní zahrnuje:
EntitaPočetPočet synonym
hydronyma9428
kmeny647
města615431
oronyma (pohoří, sopky)111
země a oblasti13353
počet tabulek: 31

Pokud narazíte na nějaké logické, datové nebo formátovací chyby, chyby v odkazech atd., prosím sdělte mi je.