Římské císařství
Já ne jak poutník krajem hrobů
proputoval jsem starý Řím,
ale jak muž, jenž onu dobu
poznal a prožil srdcem vším.
(Valerij Brjusov)
Imperium Romanum

Nápověda

Aplikace vyžaduje povolený java script. K vyhledávání slouží dva režimy - klikací mapa a vyhledávací textové pole.

Klikací mapa

Týká se lokalit typu město, sopka a průsmyk - jakmile se kurzor myši nad lokalitou změní v symbol ruky, stačí v této oblasti kliknout a dozvědět se tak informace o dané lokalitě.

Vyhledávací textové pole

Podle zvolené lokality se vygeneruje odkaz (nebo odkazy, vyhovuje-li kritériu více lokalit) a pokud lokalita leží na podrobné mapě, je přidána informace, na které podrobné mapě se lokalita nachází. Po kliknutí na odkaz se otevře příslušná mapa, okno odroluje na mapový čtverec konkrétní lokality, mapový čtverec se obkreslí červeně. V případě, že vyhledaná lokalita je město, sopka nebo průsmyk, je navíc červeně zvýrazněna.

V případě, že je zvoleno tlačítko vyhledat bez vyplnění vyhledávaného řetězce, zobrazí se abecedně seřazený seznam všech historických názvů lokalit v databázi, včetně historických synonym. Synonyma jsou v seznamu odlišena kurzívou. Seznam tvoří odkazy na jednotlivé lokality, po kliknutí se objeví informace o dané lokalitě.

Pokud je zadán vyhledávaný řetězec, jsou vyhledány všechny lokality, které tento řetězec v jakémkoli místě svého názvu obsahují - na velikosti písma při zadávání nezáleží. Filozofie vyhledávání je takováto: např. město Hispalis má synonymum Colonia Iulia Romula a dnes se jmenuje Sevilla. Ať je do vyhledávacího boxu zadáno Hispalis nebo Colonia Iulia Romula, či Sevilla, vždy je vrácen jeden záznam - Hispalis ve tvaru odkazu, po kliknutí se objeví informace o jeho synonymu, o zemi, kde město leželo ve starověku a kde leží dnes. Ten samý způsob vyhledávání platí i pro ostatní typy lokalit - kmeny, města, hydronyma (tj. řeky, moře, zálivy) atd. Lze vyhledávat i podle počeštěných tvarů historických názvů - tzn. je-li zadána do vyhledávacího boxu např. Dolní Germánie, je vyhledán odpovídající historický název Germania Inferior.

Na mapách se primárně snažím uvádět latinské názvy lokalit, až pokud není znám latinský název, je uváděn místní název. Databáze zahrnuje jen historická synonyma (a to jak v latině, tak i v jazycích Římem podmaněných národů) - každá lokalita má tedy v databázi jen jeden dnešní název: tam, kde je znám, je uveden přednostně český tvar. Jako synonyma jsou chápány zejména názvy lokalit v jazycích podmaněných národů, má-li lokalita více latinských názvů, je jako hlavní název lokality určen ten nejznámější, nejčastěji používaný nebo používaný v době odpovídající mapě - kde se nelze chytit takovýchto rozlišovacích ukazatelů, je volba víceméně subjektivní. Stejně tak je to s určením, která starověká města patří výhradně do podrobnějších map: jediný logický klíč, čili údaj o počtu obyvatel, není u velké části měst k dispozici.

Vyhledávání ignoruje češtinu - chceme-li vyhledat Řím, objeví se ve výsledcích nejen Řím, ale i například Ariminum. Tato zdánlivá nelogičnost má význam pro hledání řeckých názvů měst. Ta se podle dnešních pravidel uvádějí s diakritikou - Níkaia, Níkomédeia, Mágnésia, Láodikeia atd. Vždy jsem měl potíže si zapamatovat, kolik čárek a kam patří a zřejmě nebudu sám. V databázi jsou řecké názvy lokalit podle starých pravidel bez diakritiky. Ať už je požadována Níkomédeia nebo Nikomedeia, je město nalezeno; nezbloudí ten, kdo má aktuální pravidla zažitá, ten kdo se v čárkách zmýlí, ani ten, kdo je ignoruje.

Bohužel nejde klikat na města, která se po vyhledání ocitnou uvnitř červeného čtverce - pravidla překrývání prvků (klikací mapě nelze nastavit z-index) jdou bohužel proti konstrukci mapy. V mobilních prohlížečích mapa funguje také, ale při malé velikosti displeje přirozeně nelze vidět v okně mapy tolik území, jako na velkém monitoru, i klikání prstem nebo dotykovým perem na body klikací mapy je obtížnější.