Podporuji iniciativu Otevřeme Česko

Beletrie ostatní:

Mým původním záměrem bylo uvést všechny chyby, které jsem v knihách a filmech nalezl. Jejich množství je ale v některých případech takové, že by mi většinu času, který věnuji tvorbě stránek, zabraly recenze. Vzhledem k tomu, že náplň stránek je primárně jiná, uvádím u jednotlivých děl jen omezený výčet chyb nebo ty nejmarkantnější, případně jen hodnocení hodnověrnosti.

S koncem poválečné Belle Époque (nepočítaje v ni marast let šedesátých) směřuje od devadesátých let kultura jako celek k hrubosti, vulgaritě, konzumu a komerci (čest výjimkám). Netvoří se, ale produkuje, aby se rychle prodalo, podle toho vypadá výsledek. Ostatně, ignorováním naší popřevratové kultury šetřím nervy i čas. Úsilí dnešních popularizátorů setřít prach z historických postav a podívat se na ně jinýma očima je sice chvályhodné a občas přinese i jisté výsledky, kdyby jen k odstranění nánosu prachu nepoužívali místo štětečku žíravinu. Z těchto důvodu se těžiště hodnocení knih a filmů bude přesouvat k odborným pracem. Také zde nebudou hodnocena ta díla, která používají historický háv pouze jako kulisu k úplně jiným žánrům.

Starověcí autoři odlišeni kurzívou v nadpisu
D E H M S T W

D

Doherty Paul: Smrt Horových služebníků

Nakladatelství Metafora, 2003
Nástup Hatšepsut na trůn je zajímavá epizoda v dějinách egyptské panovnické moci. Zde je využita k detektivnímu příběhu, kdy většina kněží odmítá bezprecedentní vládu ženy a ti z nich, kteří hledají a nacházejí pro tento precedens oporu ve starých spisech, jsou zavražděni. Velice živé, do děje a času vtahující vyprávění.
Nalezené chyby:
str. 21: moc říše Mitanni nezasahovala až na Sinaj, nejsou informace, že Hatšepsut vedla válku s Mitanni

Doherty Paul: Vraždící Anubis

Nakladatelství Metafora, 2003
Příjezd mitannského poselství do Egypta za účelem uzavření mírové smlouvy rozpoutává další předivo intrik, různorodých zájmů, účelových spojenectví a pochopitelně vražd těch, co příliš vědí.
Nalezené chyby:
str. 241: v kontextu Egypta není správné hovořit o jaguárovi, který žije v Americe

E

Ebers Georg: Ninetis, královská dcera

Nakladatelství Agave, 1997
Historický román z období obsazení Egypta Peršany překypuje napětím, zvraty a milostnými peripetiemi. V napínavé fresce epochy změn politické mapy Předního východu se čtenář setká s osobnostmi této zajímavé doby - Krésem, Polykratem, Kambýsem, Dáreiem a dalšími.
Nalezené chyby:
- díky otrockému překladu z angličtiny jsou používány výrazy např. jako frygický a baktrický místo frýžský a baktrijský
str. 505 - tvrzení, že Paflagonie za Diocletiana získala samostatnost (ve skutečnosti se v rámci jeho reorganizace stala novou provincií)
str. 515 - taktéž datování vzniku chaldejských věšteb do doby Marca Aurelia je pěkný nesmysl (Chaldejci přišli do Itálie v 1. pol. 2. stol. př. n. l.)

H

Hébert Bernard, Rashedi Khorram: Dáreios

Nakladatelství Alpress, 2004
Příběh odehrávající se v době perského tažení proti Skythům.
Nalezené chyby:
- podle obálky se zdá, že jde o jiný příběh, neboť je na ní známá freska Dáreia III. v boji proti Alexandrovi Velikému
- str. 60: povstání maloasijských Řeků proti Peršanům vypuklo až po skythském tažení
- str. 118: budovatel mostu přes Bospor se jmenoval Mandroklés, nikoli Mandoklés
- str. 140: Mardoniova námořní výprava, kterou rozprášila bouře u Athosu, se konala v rámci příprav na řecko-perský konflikt, neproběhla tedy před skythským tažením, ale až po něm
- str. 151: symbolické poselství od Skythů, které Dáreiovi slibovalo zkázu, obdržel během tažení proti nim, nikoli před ním
Naopak zdánlivě špatná lokalizace kmene Massagetů na str. 151- nacházeli se v okolí Aralského jezera, nikoli v okolí Černého moře - zřejmě odpovídá tehdejším mylným zeměpisným představám.

M

Mailer Norman: Dávné večery

Nakladatelství Mustang, 1995
Mohlo by se jednat o zajímavý román, točící se hlavně okolo impozantní osoby Ramesse II., kdyby se jen autor nevyžíval v nechutnostech, čímž ovšem úroveň díla rapidně degraduje.

S

Smith Wilbur: Řeka bohů

Nakladatelství Alpress, 2004
Příběh z dramatické doby vpádu Hyksósů do Egypta, vyprávěný ústy ješitného, ale nesmírně nadaného otroka jedné z faraónových žen, je brilantní, fascinující a hypnotizující práce, která se čte jedním dechem. Podle doslovu se jedná o přepis skutečných svitků z té doby. Historickou hodnověrnost jako "Říman" bohužel nejsem schopen posoudit.

Státní nakladatelství krásné literatury a umění: Bohové se smějí

Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965
Velice pěkný průřez antickou tvorbou v oblasti humoru. Setkáme se zde s ukázkami děl Homéra, Aristofana, Plauta, Martiala, Apuleia a mnoha dalších.

T

Tarr Judith: Sloup ohně

Středoevropské nakladatelství, 1996
Kacířský faraón Achnaton je jednou z nejzajímavějších osobností starověkého Egypta. Autorka románově zpracovala jednu ze spekulací, která tohoto historicky prvního monoteistu ztotožňuje s Mojžíšem.  

W

Waltari Mika: Egypťan Sinuhet

Nakladatelství Šimon & Šimon, 1992
Toto je jedna z nejkrásnějších knih, které jsem četl. Příběh lékaře Sinuheta, jednou miláčka štěstěny, jednou štvance, jeho putování, jeho lásek, zklamání a pochybení... Vše zasazeno do dramatické doby vlády novátorského faraóna Achnatona.