Římské císařství
Já ne jak poutník krajem hrobů
proputoval jsem starý Řím,
ale jak muž, jenž onu dobu
poznal a prožil srdcem vším.
(Valerij Brjusov)
Imperium Romanum

Hodnocení ostatních historických filmů:

Mým původním záměrem bylo uvést všechny chyby, které jsem v knihách a filmech nalezl. Jejich množství je ale v některých případech takové, že by mi většinu času, který věnuji tvorbě stránek, zabraly recenze. Vzhledem k tomu, že náplň stránek je primárně jiná, uvádím u jednotlivých děl jen omezený výčet chyb nebo ty nejmarkantnější, případně jen hodnocení hodnověrnosti.

S koncem poválečné Belle Époque (nepočítaje v ni marast let šedesátých) směřuje od devadesátých let kultura jako celek k hrubosti, vulgaritě, konzumu a komerci (čest výjimkám). Netvoří se, ale produkuje, aby se rychle prodalo, podle toho vypadá výsledek. Ostatně, tím, že se naší popřevratové kultuře vyhýbám obloukem, šetřím nervy i čas. Úsilí dnešních popularizátorů setřít prach z historických postav a podívat se na ně jinýma očima je sice chvályhodné a občas přinese i jisté výsledky, kdyby jen k odstranění nánosu prachu nepoužívali místo štětečku žíravinu. Z těchto důvodu se těžiště hodnocení knih a filmů bude přesouvat k odborným pracem. Také zde nebudou hodnocena ta díla, která používají historický háv pouze jako kulisu k úplně jiným žánrům.

Starověcí autoři odlišeni kurzívou v nadpisu

Egypťan (USA - 1954)

Další třpytivý klenot velkolepé éry velkofilmů 50. a 60. let, který převedl na plátno knihu Egypťan Sinuhet. Jediné, nad čím jsem pochybovačně zadumal, když jsem při sledování filmu hladil svou přenádhernou perskou činčilu, je dlouhosrstá kočka v domě jedné z postav - domnívám se, že v té době takto vyšlechtěné kočky ještě neexistovaly. Ovšem v jedné publikaci jsem se dočetl, že jejich výskyt byl zaznamenán již ve starověku, takže kdo ví...

Faraón (Polsko - 1966)

Po letech jsem opět s chutí zhlédl tuto monumentální, oslnivou a do děje vtahující polskou legendu, která se postavila na roveň nejlepším italským a americkým historickým filmům 50. a 60. let. Knižní předloha i film jsou vynikající fabulací o dalším faraónovi (po kacířském Achnatonovi), kterého zničil střet s mocným egyptským kněžstvem.
Nalezené chyby:
- jen menší výhrada k používání řeckých termínů nomarchos a talent místo odpovídajících egyptských

Noc s králem (USA - 2006)

Filmové zpracování starozákonního příběhu o Židovce Ester, která se stala ženou krále Xerxa a zachránila svůj lid před pronásledováním. V podstatě se jedná o telenovelu zasazenou do starověkého prostředí a monumentálních kulis.
Nalezené chyby:
- v perské říši se nenazývaly mince dinár, to je arabský tvar
- špatné skloňování jména Xerxes
- Řekové v žádném případě nezabili Dáreia
- mapa perské říše, nad kterou se radil Xerxes s poradci, je moderní jak ze satelitu
- jmenování velitele stráží, či písaře za prince je, vzhledem k dynastickému principu, nesmysl