Římské císařství
Já ne jak poutník krajem hrobů
proputoval jsem starý Řím,
ale jak muž, jenž onu dobu
poznal a prožil srdcem vším.
(Valerij Brjusov)
Imperium Romanum
Událost pro 16. červen: Galba se dozvěděl, že byl pretoriánskou gardou prohlášen císařem (68)

Severus (305 - 307)

Severus

Severův nástup na trůn

Severus pocházel z nevýznamné rodiny z Podunají. Když roku 305 Diocletianus a Maximianus abdikovali, stal se Severus Caesarem nového Augusta Constantia Chlora. Severovou sférou se stala Itálie a Afrika. Severus byl oblíbeným důstojníkem  Galeria, který se nyní stal Augustem pro východní část říše, a tak, ač formálně spadal pod Constantia Chlora, fakticky podléhal Galeriovi.

Severova krátká vláda

Situace na západě se však velice brzy zkomplikovala. Nejdříve v Británii nečekaně zemřel roku 306 Constantius Chlorus, načež britská vojska prohlásila císařem jeho syna Constantina. Galeriovi, jako vůdčímu činiteli tetrarchie se ještě podařilo situaci zachránit, protože uznal Constantinovo jmenování – ten na oplátku slíbil, že se spokojí s titulem Caesar a akceptoval povýšení Severa na Augusta. Mezitím však téhož roku vypukla revolta v Římě proti daním, té využil Maximianův syn Maxentius, roztrpčený tím, že byl vyřazen z nástupnictví a nechal se provolat císařem. Severus dostal od Galeria příkaz Maxentiovu uzurpaci potlačit. Chaotické situace využil i někdejší Augustus Maximianus, který se koncem roku 306 znovu prohlásil císařem v hodnosti Augusta. Severus postupoval proti Maxentiovi, ale jelikož vojáci měli dosud v oblibě Maximianův rod a byli upláceni Maxentiovými agenty, skončila trestná výprava proti Maxentiovi v blízkosti Říma Severovým zavražděním.

Zdroje:
Jan Burian, Pavel Oliva - Civilizace starověkého středomoří
Josef Češka - Zánik antického světa
Michael Grant – Římští císařové