Římské císařství
Já ne jak poutník krajem hrobů
proputoval jsem starý Řím,
ale jak muž, jenž onu dobu
poznal a prožil srdcem vším.
(Valerij Brjusov)
Imperium Romanum

Olybrius (472)

Olybrius

Olybriův původ a jeho krátká vláda

Anicius Olybrius patřil k senátorskému rodu, oženil se s dcerou Valentiniana III. Placidií, kterou vandalský král Geiserich odvezl spolu s její matkou a sestrou roku 455 z vypleněného Říma. Po rychlé ztrátě popularity císaře Anthemia se Olybrius, který byl příbuzný Geisericha, jehož syn Hunerich si vzal za ženu Placidiinu sestru Eudocii, stal hlavním favoritem pro císařský trůn. Anthemius byl v létě 472 u Hadrianova mauzolea rozhodně poražen a nastolen na trůn – ale ani on, ani mocný vrchní velitel západořímských branných sil Ricimer nedokázali zabránit svým barbarským oddílům v divokém drancování Věčného města.

Tato další výměna na vratkém západním trůnu byla poslední intrika Ricimera, který tak dlouho zaujímal na scéně západního císařství dominantní postavení – zhruba měsíc po těchto událostech zemřel ještě v mužném věku na chrlení krve. Olybrius jmenoval Ricimerovým nástupcem jeho synovce - burgundského prince Gundobada. Gundobad se však ze spolupráce s císařem dlouho netěšil, neboť Olybrius po pěti či šesti měsících zemřel na vodnatelnost.

Zdroje:
Josef Češka - Zánik antického světa
Michael Grant – Římští císařové