Římské císařství
Já ne jak poutník krajem hrobů
proputoval jsem starý Řím,
ale jak muž, jenž onu dobu
poznal a prožil srdcem vším.
(Valerij Brjusov)
Imperium Romanum

Numerianus (283 - 284)

Numerianus

Numerianova vláda

Marcus Aurelius Numerius Numerianus byl mladší syn a spoluvládce císaře Cara. Císař vzal Numeriana na východní výpravu proti Peršanům, zatímco bratr Carinus měl na starosti bezpečnost západních provincií. Po Carově smrti nastoupil Numerianus společně s Carinem na trůn. Numerianus se rozhodl východní tažení ukončit, byť bylo velice úspěšné. Během pochodu do Itálie byl císař na podzim r. 284 zavražděn svým pretoriánským prefektem [?] a tchánem Aperem. Aper měl v úmyslu stát se císařem, ale z taktických důvodů se snažil před ostatními vojáky vraždu svého zetě zatajit a tvrdil, že císař nemůže z důvodu nemoci vyjít ven z krytých nosítek (podle Aurelia Victora trpěl bolestivou oční chorobou a měl být v nosítkách chráněn před větrem). V Nikomedii zápach rozkládajícího se těla prozradil, co se stalo. Aper doufal, že Numerianova smrt bude připsána přirozené příčině a on sám nastoupí na uvolněný trůn. Vojáci však měli jiný názor a nebyli nakloněni ani Carinovi, který vládl na západě a dosadili na trůn Diocletiana, který ihned obžaloval Apera z vraždy a vlastnoručně jej zabil.

Zdroje:
Jan Burian - Římské impérium
Michael Grant – Římští císařové
Sextus Aurelius Victor - Kniha o císařích