Římské císařství
Já ne jak poutník krajem hrobů
proputoval jsem starý Řím,
ale jak muž, jenž onu dobu
poznal a prožil srdcem vším.
(Valerij Brjusov)
Imperium Romanum

Glycerius (473 - 474)

Glycerius

Krátká Glyceria vláda

Ricimerův synovec a nástupce ve funkci vrchního velitele západořímské armády burgundský princ Gundobad po smrti císaře Olybria dosadil na trůn Glyceria, který byl znám svou zbožností, ale také nevelkými vojenskými schopnostmi. Vpádu pannonských Gótů do Itálie čelil vyjednáváním a nakonec je velkým výkupným odvrátil od dalšího postupu.

Glycerius nedosáhl uznání východořímské vlády a tamější císař Leo jmenoval pro západ císařem Iulia Nepota, ovládajícího v té době Dalmatii. Nepos r. 474 Glyceria snadno sesadil - Glycerius se bez boje podřídil tomuto rozhodnutí, dobrovolně opustil Itálii a Nepos jej v dalmatském městě Salonae (dn. Split) učinil biskupem, načež se Gundobad vrátil do burgundského království a ujal se tam vlády po svém zemřelém otci Gundovechovi.

Zdroje:
Jan Burian, Pavel Oliva - Civilizace starověkého středomoří
Josef Češka - Zánik antického světa
Michael Grant – Římští císařové