Římské císařství
Já ne jak poutník krajem hrobů
proputoval jsem starý Řím,
ale jak muž, jenž onu dobu
poznal a prožil srdcem vším.
(Valerij Brjusov)
Imperium Romanum
Události pro 28. září: Constantius II. porazil Magnentia u Mursy (351), Procopiova uzurpace (365)

Římské císařství

Historie není učitelka, ale dráb, který nás neučí, pouze trestá za nenastudované lekce.
V. O. Ključevskij

Čím více se společnost vzdaluje od pravdy, tím více nenávidí ty, kteří ji říkají.
G. Orwell

Kdyby nebyly ovce, nebyla by vlna. Ani druhá, třetí, čtvrtá.
neznámý autor

Devět nejděsivějších slov v anglickém jazyce je: Jsem z vlády a jsem tu, abych vám pomohl.
Ronald Reagan

Nejstrašlivější věci v dějinách - války, genocida a otroctví - nebyly důsledkem neposlušnosti, ale poslušnosti.
Howard Zinn

Vítám příznivce starého Říma na stránkách, jež si vytkly za cíl zpracovat dějiny římské říše v období císařství. Tyto stránky nebyly zřízeny ke komerčním účelům, mají jen přispět k šíření a rozšíření znalostí o antice. Kdokoliv, kdo zneužije zde podávané informace, je sám zodpovědný za své konání a tím i za porušení příslušných právních předpisů. Autor čerpá z literatury, jež je dostupná široké veřejnosti a která je vždy uvedena na konci jednotlivých příspěvků jako zdroj. Rodokmeny jsou vytvářeny pomocí programu GenoPro. Jímá mě hrůza, jakých faktických chyb jsou schopni se dopustit někteří, i renomovaní, autoři (viz Hodnocení literatury). Pokud tedy narazíte na jakoukoli chybu na těchto stránkách, hned mě prosím upozorněte. Stránky mají přiděleno Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN 1801-447X.

Odkazy na osobnosti a události mimo určené rozmezí tohoto webu, nebo v jeho rámci nezpracované, směřují na stránky Antického světa.